Strafrecht

Verhoor politie – verhoor onderzoeksrechter – gerechtelijk onderzoek – opvolging klacht bij politie – politierechtbank – voorlopige hechtenis – correctionele rechtbank – burgerlijke partijstelling als slachtoffer – aanstelling medisch deskundige – strafuitvoeringsrechtbank – probatiecommissie – …