Vennootschappen

Oprichting vennootschap en advies vennootschapsvormen – samenwerking met boekhouder – overnames – fusies en splitsingen – overdracht aandelen – geschillen tussen aandeelhouders of bestuurders – bestuurdersaansprakelijkheid – …