Koop-verkoop

Kopen en verkopen van onroerende goederen – onderhandelingen – compromis – notariële akte – voorwaarden bij verkoop – vrijwaring voor gebreken – vergunningen – bouwovertredingen – vruchtgebruik – erfdienstbaarheden – ontbinding en vernietiging van de verkoop – kopen en verkopen van andere goederen – aansprakelijkheid verkoper – verkoop via internet – …